Danh sách các công ty tại Xã Tà Nung - Thành Phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Samdalat

Tổ 19, khu phố 1 Kim Cúc, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507312

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Donkihote Valley

Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801506686

Công Ty TNHH Không Gian Cồng Chiêng Bon Tơr Nun

Tổ 4 Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502794

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thanh Toàn Tà Nung

Tổ 2, thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501688

Công Ty TNHH Thương Mại Cà Phê Đại Ngàn

Tổ 13, Thôn 11, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501494

Công Ty TNHH De Flore 01

Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499125

Công Ty TNHH Vẽ Máy Bay Giấy

Thửa đất số 26 (Gốc 14,26,27,28,37,38,39) Tờ bản đồ số 17, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493003

Công Ty TNHH Happy F

Tổ 5, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801490877

Công Ty TNHH Nông Sản Sơn Bình

Tổ 1, Thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801490115

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xây Dựng Lộc Phú

Tổ 12, Thôn 3, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801485161

Công Ty TNHH Bất Động Sản Kn

Tổ 7, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801483358

Công Ty TNHH Hoa Sơn Điền Viên

Tổ 20 thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801482629

Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Giới Bất Động Sản Ngọc Hương

Tổ 9 thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480808

Công Ty TNHH Tây Đà Lạt

Tổ 20, thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801479658

Công Ty TNHH Bđs Nhất Phát

Tổ 1, Thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801478012

Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Hân

Tổ 6, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801473335

Công Ty TNHH Bích Phượng Lâm Đồng

Tổ 20, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801472941

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Tâm Anh

Tổ 20, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801450634

Công Ty TNHH Aroma Coffee

Tổ 04, Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801445419

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Du Lịch Dalats

Tổ 14, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801442697