Danh sách các công ty tại Phường 12 - Thành Phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chương Phạm

Tổ 40 Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507601

Công Ty TNHH H.p.h Lâm Đồng

34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507400

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Khoa Khánh Khang

Số 17/1 Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801506862

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Thiên Hùng

Số 3 Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801505354

Công Ty TNHH Giáo Dục Hưng Thái

Tổ dân phố Thái An, Đường Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801504262

Công Ty TNHH Dược Liệu Ngọc Duy

Tổ 43 Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502882

Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Thức F

Tổ dân phố Thái An, Đường Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501328

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Kim Anh

TDP Hồ Than Thở, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801500324

Công Ty TNHH Thêu Tay Mỹ Nghệ Như Ý

Tổ dân phố Thái An, đường Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801497505

Công Ty TNHH Accompany Flower

Số 40 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801497128

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thành Thương

Tổ Thái An, đường Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496903

Công Ty TNHH Kia Ora Việt Nam

Tổ 43 Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496558

Công Ty TNHH Tour Đà Lạt Travel

90 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496163

Công Ty Cổ Phần Mộc An Nhiên Việt Nam

Số 76 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496011

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Ánh Minh

Số 12B/7, Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494663

Công Ty TNHH Thái Bình Đà Lạt

H22, Tổ Dân Phố Thái An, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494134

Công Ty TNHH MTV Lunabay

Số 152, Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493733

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Xuân Đồng

Tổ 10, đường Ngô Gia Tự, Khu phố 1, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801492994

Công Ty TNHH Thương Mại Hiền Hòa

33/10 Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801489342

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala

Tổ Hồ Than Thở, Đường Hồ Xuân Hương, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801485838