Danh sách các công ty tại Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sơn Khánh Thành

Thôn 3, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493148

Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Nguyễn Gia

Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801491870

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tôn Thép Bảo Lâm

Thôn 8, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480660

Công Ty TNHH MTV Đan Khang

Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480741

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Gia Bảo Vt

Thôn 9, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801474392

Công Ty TNHH Ngọc Lan Tuấn Đạt

Thôn 8, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801471088

Công Ty TNHH Tuấn Phát Bảo Lâm

Thôn 11, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801468173

Công Ty TNHH Thiên Hoàng Thịnh Phát

Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801468085

Công Ty TNHH Tm Dv Song Vũ

Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801464531

Công Ty TNHH Lamvien Dalat

Thôn 1, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801462252

Công Ty TNHH Xăng Dầu Khang Thịnh Lâm Đồng

Thôn 8, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801445666

Doanh Nghiệp TN Gia Tuấn

Thôn 4 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800596292

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Hải

Thôn 8 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800571918

Công Ty TNHH Bảo Thái Hòa

Thôn 1 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801122993

Công Ty TNHH Ngọc Tuấn

Thôn 9 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800754830

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Bảy Tài

Thôn 13 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800540691

DNTN Tâm Yên

Thôn 1 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800539600

DNTN Hoàng Gia Bảo

Xóm 2 - Thôn 9 - Xã Lộc Ngãi - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800704237

Trường Tiểu Học Lộc Ngãi C

Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800795160

Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoa�ng

Thôn 1 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800795097