Danh sách các công ty tại Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xây Dựng Phước Anh Bảo Lâm

Thôn 4, Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801488444

Công Ty TNHH Hfarm

Thôn 2, Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484658

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Hưởng

Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801027683

Doanh Nghiệp TN An Đức

Thôn 2 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801039706

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vu Du Lịch - Khách Sạn Kinh Doanh Nhà Việt Tài

Tiểu Khu 396, 397 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0301415946-002

Công Ty CP Đầu Tư Lộc Bắc

Xã Lộc Bắc - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800587763

Công Ty TNHH Kha Vân Thủy

Tiểu khu 419 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801093358

UBND Xã Lộc Bắc

Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800531136

Trường Mẫu Giáo Lộc Bắc

Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791455

Trường Tiểu Học Lộc Bắc

Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800795756

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Phi

Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800912653

Hợp tác xã nông nghiệp Trần Văn Quý

Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801274548

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tnx

Thôn 2 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801276009

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư ánh Sáng Xanh

Thôn 2 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801276376

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Bùi Gia Bảo

Thôn 1 - Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801281369