Danh sách các công ty tại Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Qdt Đức Anh

Thôn Tiền Yên, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484457

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Thịnh Phát

Thôn Đức Giang 2, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801467532

Công Ty TNHH Cà Phê Thành Hương

Thôn Đức Thanh, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801445627

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trọng Nghĩa

Thôn Đư�c Giang 2 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800779169

Trường Tiểu Học Lộc Đức A

Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800780460

Trường Tiểu Học Lộc Đức B

Thôn Đức Thanh - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800792184

Trường Mẫu Giáo Lộc Đức

Thôn Đông La - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800520127

Chi Nhánh DNTN Hương Bản 5

Thôn Đức Thạnh - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800002767-005

Công Ty TNHH Cần Loan

Thôn Đức Giang 2 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800831267

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lộc Đức

Thôn khánh thượng - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801195712

Trường THCS Lộc Đức

Thôn Khánh Thượng - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800440344

Công Ty TNHH Hồng Bảo Khang

Thôn Đức Giang - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801211587

Công Ty TNHH Kim Hồng Nguyên Thịnh

Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801219057

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lan Lưu

Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801218938

Công Ty TNHH Cà Phê Tuyết San

Thôn Khánh Thượng - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801219096

Công Ty TNHH Hồng Lan Lộc Đức

Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801220567

Công Ty TNHH Lâm Anh Vũ

Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801221169

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Xuân Thành

Thôn Đức Thanh - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801234136

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hoài Lộc Đức

Đồng La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801236831

Công Ty TNHH Đường Len

Đức Giang 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801238980