Danh sách các công ty tại Xã Xuân Sơn - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Xuân Sơn

Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201991679

Công Ty Cổ Phần Trầm Hương Xuân Sơn

Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201991622

Công Ty TNHH MTV Xây Lắp Thủy Hoàng Vn

Thôn Xuân Ninh, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201987425

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Xuân Hùng

Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201982071

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vạn Xuân Lộc

Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201967806

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải S&e

Thôn Xuân Tự, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201966577

Công Ty TNHH May Mặc Quần Áo Xuân Sơn

Thôn Thọ Xuân, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957244

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bắc Vân Phong

Thôn Xuân Ninh, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201942135

Công Ty TNHH Thương Mại Khai Thác Khoáng Sản Xuân Sơn

Thôn Xuân Ninh, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201933476

Công Ty TNHH Nước Khoáng Xuân Sơn

Thôn Xuân Ninh, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201933236

Công Ty TNHH Sao Biển (nộp tiền thuê đất)

thôn Xuân Trang - Xã Xuân Sơn - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200286459-002

Công ty TNHH Sao Biển

Thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200286459-001

Công Ty TNHH Sao Biển

thôn Xuân Trang - Xã Xuân Sơn - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200286459