Danh sách các công ty tại Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Dựng San Lấp Mặt Bằng Hoàng Thắng Lợi

Thôn Tuần Lễ, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201961057

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hưng Thịnh Khánh Hòa

Thôn Ninh Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201958833

Công Ty TNHH Nấm Rơm Công Nghệ Cao Vạn Thọ

Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957501

Công Ty TNHH May Mặc Quần Áo Ninh Mã

Thôn Ninh Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957484

Công Ty TNHH May Mặc Quần Áo Cổ Mã

Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957389

Công Ty TNHH Win Hải Land

DT651, Tuần Lễ, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956360

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Môi Giới Bđs Lộc Phát Land Bvp

Thôn Ninh Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955825

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Vạn Thọ

Quốc lộ 1A, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948497

Công Ty TNHH Tài Nam Khánh

Thôn Ninh Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201935748

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Khoáng Tu Bông

Thôn Cổ Mã - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200886907

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Thọ Cây Xăng

thôn Cổ Mã - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0302620962

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Long Hưng

Thôn Cổ Mã - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0310720946-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ - Thương Mại Duy Tân

Thôn Cổ Mã - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200729541

Công Ty TNHH Phú Thịnh Vạn Thọ

Thôn Cổ Mã - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201516507

Công Ty TNHH Thủy Sản Hợp Hòa

thôn Tuần Lễ - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201518617

Công Ty TNHH Ngư Mãn

Thôn Tuần Lễ - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201526061

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn & Xây Dựng Khánh Luân

Thôn Cổ Mã - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201526128

DNTN Khải Hằng

Thôn Cổ Mã - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201156501

DNTN Xăng Dầu Thảo Minh

Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200622485

Công Ty Cổ Phần Điện Địa Nhiệt Lioa

Nhà máy nước khoáng Tu Bông - Xã Vạn Thọ - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201185735