Danh sách các công ty tại Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Travel Luzumi

Thửa đất số 39,42,43 tờ bản đồ số 14, Thôn Điệp Sơn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201958336

Công Ty TNHH Minh Toàn Zumi

Thôn Điệp Sơn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957406

Công Ty TNHH May Mặc Quần Áo Xuân Đừng

Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957332

Công Ty TNHH May Mặc Quần Áo Xuân Đông

Thôn Ninh Tân, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957237

Công Ty TNHH May Mặc Quần Áo Đầm Môn

Tổ 6 Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957205

Công Ty TNHH Thi Đinh 15

Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201953257

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thi Toàn

Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201931711

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bắc Khánh Hòa

Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201918012

Chi Nhánh Nha Trang - Công Ty TNHH Giang Nguyên

thôn Đầm Môn - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0305381046-002

Trường Phổ thông cấp 1 - 2 Vạn Thạnh

Thôn Đầm môn, xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200868496

Công Ty TNHH Đa Dịch Vụ Vân Phong

thôn Vĩnh Yên - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200763479

Công Ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Huỳnh Gia

Thôn Đầm Môn - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201459464

Chi Nhánh Công Ty TNHH Khải Hoành

Thôn Đầm Môn - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0308349795-001

Công Ty TNHH Mtv Rong Biển Trí Tuệ Việt Khánh Hòa

Đầm Môn - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201478442

Công ty TNHH Long Phát

Đầm Môn, Vạn Thạnh - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200696695

Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn

Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200664830

DNTN Thu Thạnh

Thôn Đầm Môn - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201165760

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Lý

Thôn Đầm Môn - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200561063

Công ty TNHH Kim phát Tài

Thôn Vĩnh Yên, Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200562740

Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Hố Sâu

Thôn Vĩnh Yên - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201574844