Danh sách các công ty tại Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Ht

đường số 927C, KDC Phú Tân, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300345006

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Minh Duy Phát

Ấp Phú An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300339690

Công Ty TNHH Công Nghệ Navico

Ấp Phú Lễ A, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300334910

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hưng Phát

Số 176 ấp Phú Tân - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300151949

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Ngọc Nhi

Số 30, ấp Phú Tân A, xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300089948

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghiệp Phát

số 206, ấp Phú Tân A - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300039760

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Mê Kông

ấp Phú Tân, xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300095719

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Vũ

266/99, ấp Phú Tân A, xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300097378

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Đại Nam

ấp Phú Tân A - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300220134

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Đăng Khoa

ấp Phú Tân A - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300236550

Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Nơi

Số 288, ấp Phú Lễ - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300237113

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lộc Thành Phát

Số 73, ấp Phú Trí A - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300237843

Công Ty TNHH Một Thành Viên San Lấp Mặt Bằng Thiên Ngân

Số 272, ấp Phú Tân - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300252792

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP PHú THàNH

340 ấp Phú Lễ A - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300259075

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Mai Anh

Số 75, ấp Phú Trị - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300269154

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Quang

Số 73, ấp Phú Trị - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300270449

Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Và Xây Dựng Hưng Hưng Phát

Số 290 ấp Phú Lễ - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300270921

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Bộ Thiên Thanh

Số 288, ấp Phú Lễ - Xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300274690