Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Sông Hậu - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan Brewery Hg

Khu công nghiệp Sông Hậu - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300259029