Danh sách các công ty tại Xã Phú Hữu A - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Công Ty TNHH Nhựt An

71, ấp Phứ Xuân, xã Phú Hữu A - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300079516

Công ty TNHH Nam Châu

ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu A - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300030937

UBND Thị Trấn Mái Dầm

Xã Phú Hữu A - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300101761

Chi Nhánh DNTN Nguyễn Hùng

ấp Phú Xuân A, xã Phú Hữu A - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

Mã số thuế: 1800387968-001