Danh sách các công ty tại Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hoàng Diệu

Số 25/42 Nguyễn Văn Linh, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202247031

Công Ty TNHH Nhà Hàng Cuc Te Mat Chip

Số 414 Nguyễn Văn Linh, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202246990

Công Ty TNHH Đất Cảng Clean

Số nhà 102 Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202244619

Công Ty TNHH Giáo Dục Developing Excellence

Số 34B/25/152 Đường Chợ Hàng Cũ, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202244055

Công Ty TNHH Thái Bình Group Tbt

Số 21 Ngõ 152 Chợ Hàng Cũ, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202243277

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Xây Dựng Ecocraft

Số 17/48/217 đường Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202242065

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xây Dựng Đức Phúc

Số 20F/285 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202241696

Công Ty TNHH Tm & Xnk Quang Huy

Số 51A/61/52 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202240445

Công Ty TNHH Nhất Phẩm Viên

Số 346-348 Nguyễn Văn Linh, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202238340

Công Ty TNHH Liên Doanh Tmh Việt Nam

Số 21C/20/23 ngõ 409 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237805

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Tùng Lâm

Số 548 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202237594

Công Ty TNHH Tm Dịch Vụ Và Xnk Cát Tường

Số 456 Hoàng Minh Thảo, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202234096

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Lộc Phát

Số 2 ngõ 435 đường Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202233448

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hy Nguyệt

Số 159/229 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202230486

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Dầu Khí An Bình

Số 16/363 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202230140

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cơ Khí Hiệp Lực

Số 39B/71 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202229515

Công Ty TNHH Tmdv Quỳnh Phương

Số 156 Hồ Sen, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202225302

Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ H-H

Số 406 Nguyễn Văn Linh, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224436

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Tuấn Phong

Số 121/229 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224066

Công Ty TNHH Nha Khoa Mai Khánh

Số 2/06/20/23/379 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202222245