Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Công ty cổ phần SIVICO

Cụm Công nghiệp Vĩnh niệm - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200850420

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Vĩnh Đạt

Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200844032

Công ty trách nhiệm hữu hạn KS.Việt Nam

Số 8 Cụm công nghiệp Vĩnh niệm - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201149497

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Liên Phát

Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201607612

CTy bao bì Toàn Đạt

Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200118778

Hợp tác xã Thanh nghiêm

Cụm Công nghiệp Vĩnh niệm - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200142925