Danh sách các công ty tại Phường An Biên - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Công Ty TNHH Xnk Đất Việt

Số 10/29 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202244295

Công Ty Cổ Phần Thd Hải Phòng

Số 16/23 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202240974

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Ngọc Hân

Số 13/57 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202234593

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại An Dương

Số 168 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202226105

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Kỹ Năng Mỹ Hp

97A Mê Linh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223760

Công Ty TNHH Lumos Unik

Số 120 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202219517

Công Ty TNHH Ht Hoàng Hà

Số 21 ngõ 23 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202217453

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tường Loan

46/133 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202211807

Công Ty TNHH Tm Dịch Vụ Trường Gia Bảo

Số 23 - 24 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202208924

Công Ty TNHH Người Tàn Tật Sao Đêm

Số 6/153B Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202208402

Công Ty TNHH Nhà Nghỉ 97

Số 97 Mê Linh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202208113

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Minh Phúc

Số nhà 07 ngõ 02 Mê linh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202205521

Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Miền Bắc

Số 119 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202203926

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xây Dựng Đại Ngọc

Số 50/133 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202202094

Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Công Nghiệp Và Dịch Vụ Xây Dựng Trịnh Ga

Số 33 đường Lê Chân, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202199998

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Trường Gia Bảo

Số 23-24 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202186050

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Thiết Bị Hồng Phúc

Số 13 ngõ 43 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202185949

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiển Lương

Số 4 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202184286

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Ilogin

Số 92 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202181091

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Máy Và Thiết Bị Quốc Tế

Số 4/145 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202180531