Danh sách các công ty tại Phường TXBắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Chi nhánh số 8.1 công ty cổ phần đầu tư và xây lắp CONSTREXIM số 8

Tầng 1 tòa nhà Constrexim 8, Km8 Nguyễn Trãi-C7 Phường TXBắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Mã số thuế: 0101850677-001