Danh sách các công ty tại Phường Phưuơng Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại Thăng Long

Số 109 phố trường Chinh, Phường Phưuơng Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Mã số thuế: 0101974520