Danh sách các công ty tại Phường Trung Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Công ty TNHH Bắc Xuân

Số nhà C3 xóm Trũng Kênh, phường trung Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0101469285