Danh sách các công ty tại Phường Kim Giang - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Công ty cổ phần xây lắp 29 - 2

số 322 đường Kim Giang, phường Kim Giang - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0102762039