Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Công Ty TNHH Yiyi Hk Girl

Lô 2 - 3A, khu công nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0105765133

Công Ty TNHH Xây Dựng Cim

Tầng 5, lô 02 - 9A, khu công nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0104959714

Viện Nghiên Cứu Thiết Kế Khảo Sát Công Nghiệp Điện Lực Quảng Tây (GXED)

Lô 02-9A, KCN Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 5300680556

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Quân

Lô 07 - 3A Khu Công Nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0100779213

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Cường Thịnh

Lô 06/9A, khu công nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0106692696

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Và Môi Trường Việt Đức

Lô 06 - 9B, khu công nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0105358321

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hải Linh

Lô 06 - 9A, khu công nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0106769437

Công Ty TNHH Tiến Phú

Lô 08 - 3A, khu công nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0100515034