Danh sách các công ty tại Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Và Xây Dựng Nguyễn Hùng

ấp Giao Hòa Chợ (thửa đất số 1546, 318, 1543, tờ bản đồ số 1 - Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300355968-002

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Kiều Lan

ấp Giao Hòa Chợ (thửa đất số 1546, 318, 1543, tờ bản đồ số 1 - Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300889247

CN DNTN Trần Thị Ngoan - CN Duy Tân

46/2 - ấp Giao Hòa Chợ - xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300322031-003

Chi nhánh DNTN Ngọc ánh III

ấp Giao Hòa A - xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300306907-004

Trường THPT Giao Thạnh

ấp 4 - xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300360439

Trường THCS Trần Thị Tiết

ấp 4 - xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300358895

Trường Tiểu học Giao Thạnh

ấp 3 - xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300358101

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bến Tre - Cửa Hàng Xăng Dầu Giao Thạnh (Đổi Tên Từ Ch

ấp 5 (thửa đất số 1293, tờ bản đồ số 1), Quốc lộ 57 - Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300118981-077

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Oanh

105/2, ấp Giao Hòa B - Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300355799

Doanh Nghiệp Tư Nhân Diễm Thành

Số 171/2, ấp Giao Hòa B - Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300333280

Chi Nhánh Dntn Ngọc Thành - Ngọc Thành 2

Số 177/1 ấp Giao Hòa B - Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300234794-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Minh 2

Số 167/2 ấp Giao Hòa B - Xã Giao Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300234811