Danh sách các công ty tại Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Công Ty TNHH Đào Tạo Võ Thuật Phi Lâm Hưởng

Số 161/1, ấp An Thới, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Mã số thuế: 1301105752

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Sang

ấp An Phú (Tờ bản đồ số 7, thửa đất số 993) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300360372-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Đức Phú

Số 123/1, ấp An Bình - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300920754

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tôm Giống Toàn Tâm

ấp An Thái (thửa đất số 1667, tờ bản đồ số 5) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 4500564971-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Huy

ấp An Bình (số thửa 973,tờ bản đồ số 6) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300188869

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Nguyên Phú

Số 5/1, ấp An Huề - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300937444

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Trưởng

ấp An Phú (thửa đất số 1100, tờ bản đồ số 7) - Xã An Quy - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300629993