Danh sách các công ty tại Xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chín Liêm

Số 48/2, ấp Khu phố - Xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300744202

Trường Tiểu học Đại Điền

ấp Thới - xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300381118

Trường THCS Đại Điền

ấp Thới - xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300358856

Trường Mẫu giáo Đại Điền

ấp Thới - xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300358126

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hải Giàu

Cụm quầy số 1, khu vực nhà lồng chợ Giồng Luông, ấp Khu Phố - Xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300971269

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Cầu Đường Đại Tính

74/2, ấp Quí Mỹ - Xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300971533

Doanh Nghiệp Tư Nhân út Tam

Số 33/3 ấp Khu phố - Xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300234000

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Ngân Lượng

Số 24/4, ấp Khu Phố - Xã Đại Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Mã số thuế: 1300992808