Danh sách các công ty tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng An Khang

TDP Hương Lộc, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274730

Công Ty TNHH Công Nghệ & Dịch Vụ Đại Việt

15 Đỗ Quang, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274392

Công Ty TNHH MTV Hải Vân Hương An

Đường Hùng Vương, TDP Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274120

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Công Nghệ Hưng Thịnh Phát

13 Nguyễn Bờ, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274145

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trân Duy Bảo

Thôn Bà Rén, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273871

Công Ty TNHH Thương Mại Mew

Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273744

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hải Cát

Thôn Mông Nghệ, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273409

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Khởi Nghiệp

Tổ 2, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273367

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Cơ Khí Hiếu Thịnh Phát

Thôn Trà Đình 2, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273198

Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Tấn Kiệt

Thôn Thắng Đông, Xã Quế An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272853

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thiên Phú Thịnh

Thôn Xuân Lư, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272518

Công Ty TNHH MTV Thanh Phong Technology

Thôn Thắng Đông, Xã Quế An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271881

Công Ty TNHH Gas Hạnh Phúc

Tổ dân phố Hương Yên, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271440

Công Ty TNHH Trung Tâm Hoa Mặt Trời

Tổ 1, Khu Phố Chợ Mới Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271200

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hiếu Na

Tổ dân phố Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001270990

Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Đầu Tư Bất Động Sản Nhân Phát

Số 05 Trường Chinh, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001270567

Công Ty TNHH MTV Khang Thiệu

Tổ dân phố Hương An Đông, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001270084

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Stabi

Thôn Diên Lộc, Xã Quế Minh, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001270013

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Xây Dựng Trung Việt

Thôn Trà Đình 2, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001269152

Công Ty TNHH Tư Vấn Chứng Nhận Chất Lượng Vinaq

Thôn Phù Sa, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268889