Danh sách các công ty tại Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Công Ty TNHH Đăng Khôi Dc

Thôn Bạch Liên, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700961891

Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Bảo Châu

Thôn Bái, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700947953

Công Ty TNHH Tôn Thép Huy Hoàng Nb

Thôn Bái, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943846

Trường THCS Xã Yên Thành

Xóm La, Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700396978

Trường Tiểu Học Yên Thành

Xóm Đanh, Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700397322

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thiện Ngân

Thôn Bạch Liên, xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700344521

HTX Điện lực Nam Thành

Thôn Đanh- xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700529716

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Lâm

Xóm Đoài - Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700341055

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Công Đính

Thôn La - Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700284054

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hanh Thông

Thôn Bạch Liên - Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700706098

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gốm Bồ Bát

Thôn Bạch Liên - Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700601923

UBND xã Yên thành

Xã Yên thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700225436

Hợp tác xã gạch ngói - Yên hoá

Xã yên thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700215318