Danh sách các công ty tại Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Thi

Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700964959

Công Ty TNHH Nhân Bình Minh

Xóm 1, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700946357

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hợp Nhất

Xóm 1, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942289

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Cửa Việt

Xóm Lão, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933319

Công Ty TNHH Ckh Ninh Bình

Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700927259

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thuật

Xóm 7 Đông, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700926590

Trường Tiểu Học Tạ Uyên

Xóm 7, Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700397178

Trường THCS Yên Mỹ

Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700396375

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phú

Xóm 5 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700343302

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Thắng

Xóm 9 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700339715

Công Ty TNHH Cường Thịnh Thi Trường Sơn

Xóm 9 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700661961

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hà Vi

Xóm 7 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700662845

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Trường Phú Mỹ

Xóm 4 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700284664

Hợp Tác Xã Thêu Ren Côi Trì

Xóm 5B - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700565055

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Mạnh Dân

Xóm 9 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700279872

Doanh nghiệp tư nhân đàm công

Xóm 9, Xã yên mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700278967

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hoàng Bá

Xóm 9 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700278692

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Design

Xóm 8 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700591344

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Cừ Khôi

Xóm 8B - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700599181

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thu Hằng

Xóm 9 - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700715783