Danh sách các công ty tại Xã Mai Pha - Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Đtxd & Tmdv Quốc Sáng

Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908271

Công Ty TNHH Đtxd & Tmdv Văn Sang

Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908289

Công Ty TNHH Đtxd & Tmdv Thanh Hoan

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908264

Công Ty TNHH Đtxd & Tmdv Ngọc Chiến

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908183

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Cnc Bình Minh

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908070

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Phúc Group

Căn SH1-25 khu đô thị APEC, thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900907983

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Đại Thủy Hk44

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900907937

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Ls12

Căn SH1-21 khu đô thị APEC, thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900907366

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Tuấn Tú

số 18 lô N2 Phố Nam Cao, Khu TĐC, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900907292

Công Ty TNHH Cụm Công Nghiệp Na Dương

Căn SH1-06, Khu đô thị Apec, Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900906958

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Toàn Cầu Xnk

Sh3-37, Apec Diamond Pack, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900906644

Công Ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghiệp Na Dương

Căn SH1-06, Khu đô thị Apec, Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900906267

Công Ty TNHH Vật Tư Kim Khí Thép Tùng Phát

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900906186

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thép Mạnh Cường

Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900906193

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Văn Đức Phát

Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900905898

Công Ty TNHH Bình Minh Phát Ls

Số nhà SH1-39 Khu Đô Thị Apec Diamond Park, thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900905880

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Cầu Văn Thuận

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900905591

Công Ty TNHH Đtxd & Tmdv Hải Nam

Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900905217

Công Ty TNHH Sx Và Tm Phương Hằng Ls

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900905305

Công Ty TNHH Kinh Doanh Sản Xuất Vlxd Phúc Thành

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900905224