Danh sách các công ty tại Xã Mai Pha - Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Công Ty TNHH MTV Lakie

Khu tái định cư Mai Pha phía nam, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900903146

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Trần Mạnh

Số 10, Khu Tái Định Cư Mai Pha, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900903026

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân An

Số 68, Thôn Khòn Phổ, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900903058

Công Ty TNHH Đtxd & Tmdv Hải Phong

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900903114

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Dương Phong

Ngõ Trần Xuân Độ, Đường Nguyễn Phong Sắc, Thôn Khòn Phổ, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902840

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Hoàng

Khu tái định cư Mai Pha, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902914

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Anh Quốc

Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902551

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thịnh An Phúc

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902287

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Hạnh

Khu tái định cư Mai Pha, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902181

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Duy Viết

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900901935

Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Anh Thi

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900901452

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fth

Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900901170

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phúc Anh

Số 10, Km 18, Quốc lộ 1A, Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900956

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Phụ Tùng Thành Nam

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900917

Công Ty TNHH Thương Mại, Xây Dựng, Vận Tải Và Dịch Vụ Ngọc Thịnh

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900642

Công Ty TNHH Thương Mại, Xây Dựng Và Dịch Vụ, Vận Tải Đại Thành

Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900748

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phúc Khang

Phố Nguyễn Phong Sắc, thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900603

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đồng Ý

Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định Cư và Dân Cư Nam Thành Phố, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900441

Công Ty Cổ Phần Di Chuyển Xanh Đông Bắc

Số nhà 12, Khu TĐC Mai Pha 2, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900201

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Việt Trung

Quốc lộ 1A, thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900191