Danh sách các công ty tại Phường H. V. Thụ - Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Công ty cổ phần xây dựng Phúc Lợi

Số 18, lô LKC3, khu đô thị mới Phú Lộc 4, Phường H. V. Thụ - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900297720