Danh sách các công ty tại Phường II - Thành Phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

DNTN SX - TM Việt Huy

85 Nguyễn Thái Học - Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800332821

Phân Xưởng May KIMONO Bảo Lộc

Khu 3 - Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0301184833-006

Phòng Kinh Tế Thị xã Bảo Lộc

02 Hồng Bàng - Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800180167

UBND Phường II Thị Xã Bảo Lộc

Nguyễn Công Trứ - Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800179316

Hợp tác Xã Thiên Tân

239 Nguyễn Công Trứ Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800004789

Công Ty TNHH Hồng Hoàng

496 Trần Phú , Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800004041

Văn phòng Tổng Công Ty Dâu tằm tơ VN

20 Đường Quang Trung Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800001308

Xưởng Chế Biến Hàng Nông sản

22 Quang Trung - Phường II - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800001153-001