Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Thành Phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hưng Thạch

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800658220

Công Ty CP Tràng Thạch

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800569919

Công Ty TNHH Hương Bản

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800563716

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Thổ Sản An Bình Phú

Lô 4A Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800560659

Chi Nhánh Công Ty CP Cà Phê Ha Sa

Lô 2A khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0305241169-001

Công Ty TNHH Thiên Hương Bản

Lô 1A Trần Hưng Đạo - Khu Công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800548203

Công Ty CP Đầu Tư Nghiên Cứu Và Phát Triển Sao Mới

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791247

Công Ty TNHH Dadi Yang Guang

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800798556

Công Ty TNHH Hoa Sơn Trà

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800490190

Công Ty Cổ Phần INTIMEX Bảo Lộc

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800907163

Công Ty TNHH Hoa Sơn Trà

Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0101268395-002

Nhà Máy Rượu Van - Gres

Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800004563-002

Công Ty TNHH SX - TM - DV Long Phước

Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800413340

Công Ty Cổ Phần Phát Chi

Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801007479

Công Ty Cổ Phần Cà Phê MeKong Việt Nam

Lô 4A Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801008659

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viên Nén BTL

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801262292

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dầu Sài Gòn

Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801264638

Doanh Nghiệp Tư Nhân Động Lực

Khu công nghiệp Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800002284