Danh sách các công ty tại Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Du Lịch Canh Nông Hoàng Anh

Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 00, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501198

Công Ty TNHH Diều Đứt Dây

Suối Cạn, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499710

Công Ty Cổ Phần Hùng Việt Lâm

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494335

Công Ty Cổ Phần Thung Lũng Lat

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801479591

DNTN Nông Trại Sen Đá -Tnl

Thôn Đạ Nghịt 1, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801478083

Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801467003

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiwuki

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801454854

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Thủy Sơn

Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801448755

Công Ty Cổ Phần Green - Forest

Thôn Đa Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801442055

Công Ty TNHH G B Q

Suối Cạn - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800598317

Công Ty TNHH Dâu Minh Lâm

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801051502

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại 765

Thôn Đăng Gia Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801055546

Trường Trung Học Và Trung Học Cơ Sở Păng Tiêng

Thôn Păng Tiêng - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800685739

Công Ty TNHH Mậu Phong

Thôn Đăng Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800560592

Công Ty TNHH Văn Hoàng Viên

Thôn Gia Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801148790

Công Ty Cổ Phần Trường Minh Thọ

Thôn Đăng Gia Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800534218

Công Ty TNHH Đại Ngàn

- Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800518897

DNTN Vạn Lý

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800518424

Công Ty TNHH Tm - Dv Dương Bảo Long

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800840631

Trường Mầm Non Đạ Nghịt

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801187133