Danh sách các công ty tại Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Hùng Việt Lâm

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494335

Công Ty Cổ Phần Thung Lũng Lat

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801479591

DNTN Nông Trại Sen Đá -Tnl

Thôn Đạ Nghịt 1, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801478083

Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801467003

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiwuki

Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801454854

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Thủy Sơn

Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801448755

Công Ty Cổ Phần Green - Forest

Thôn Đa Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801442055

Công Ty TNHH G B Q

Suối Cạn - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800598317

Công Ty TNHH Dâu Minh Lâm

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801051502

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại 765

Thôn Đăng Gia Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801055546

Trường Trung Học Và Trung Học Cơ Sở Păng Tiêng

Thôn Păng Tiêng - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800685739

Công Ty TNHH Mậu Phong

Thôn Đăng Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800560592

Công Ty TNHH Văn Hoàng Viên

Thôn Gia Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801148790

Công Ty Cổ Phần Trường Minh Thọ

Thôn Đăng Gia Rít B - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800534218

Công Ty TNHH Đại Ngàn

- Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800518897

DNTN Vạn Lý

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800518424

Công Ty TNHH Tm - Dv Dương Bảo Long

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800840631

Trường Mầm Non Đạ Nghịt

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801187133

Công Ty TNHH Quốc Hùng

Tiểu khu 227A - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800467138

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Luân

Thôn Păng Tiên - Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801198576