Danh sách các công ty tại Xã Đạ Chais - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hướng Đông River

Thôn Đông Mang, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801490644

Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp

Thôn K'long K'lanh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801487828

Công Ty TNHH Thi Công Cơ Giới Xây Dựng Mái Lá 68

Thôn Long Lanh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801486246

Công Ty TNHH Tmxd Thảo Lộc Phát

Thôn Long Lanh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484520

Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên

Thôn Đưng Ksi, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480396

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng

Thôn Đưng Tu Pó tiểu khu 123, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801460417

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khánh Giang Lâm Đồng

Thôn Đưng Tu Pó, Tiều Khu 123, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801442672

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng An Đà Lạt

Thôn KLong KLanh - Xã Đạ Chais - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801197389

Trường Trung Học Cơ Sở Long Lanh

Thôn Long Lanh - Xã Đạ Chais - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801198216

Công Ty TNHH Ngọc Mai Trang

Thôn Đa Cho - Xã Đạ Chais - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800422867

Công Ty TNHH Hoàng Đăng Nguyên

Thôn KLong KLanh - Xã Đạ Chais - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801233703