Danh sách các công ty tại Xã Ngọk Bay - Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Trường Khang

Tỉnh lộ 675, Thôn Măng La Ktu, Xã Ngọk Bay, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101287783

Trường Trung học cơ sở Hàm Nghi

Thôn Măng La -Xã Ngọk Bay - Xã Ngọk Bay - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6101091621

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Thôn Măng La - Xã Ngok Bay - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6100442309

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Dương Kon Tum

Thôn Đắk Lẽch - Xã Ngọk Bay - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6101134924