Danh sách các công ty tại Xã Đắk Rơ Wa - Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đăk Rơ Wa Xanh

Thôn Kon Tum Kơ Pơng 2, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101298249

Công Ty TNHH MTV E.n Tây Cao Nguyên

Thôn Konklor, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101297950

Công Ty TNHH Xuân Lộc Kon Tum

Thôn Kon Jơ Dri, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101297453

Công Ty TNHH Nghiêm Hoàng

Thôn Kon Jơ Dri, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101294244

Công Ty TNHH Đại Lâm Mộc T&t

37, tỉnh lộ 671, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101292127

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kon Kơ Tu

Thôn Kon Tum Kơ Pơng, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101289413

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Trí Tâm Kon Tum

Thôn Kon Tum Kơ Pơn 2, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101282104

Chi Nhánh Công Ty Tư Vấn Kinh Doanh Hoàng Nguyên Bách Tại Đăkrơwa

Thôn Kontum Kơpơng 2 - Xã Đắk Rơ Wa - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6100254344-001

Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình

Thôn KonTum PơLơng 2 - Xã Đắk Rơ Wa - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6101159397

UBND Xã Đăk Rơ Wa

Xã Đăk Rơ Wa - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6100224205

Trường THCS Phạm Hồng Thái

Thôn Kon Klor 2 - Xã Đắk Rơ Wa - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6101162262

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Tín Phát

Thôn Kon Lo II - Xã Đắk Rơ Wa - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Mã số thuế: 6100858057