Danh sách các công ty tại Phường Đa Phúc - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Và Bds Gia Viễn Nb

Số 168, đường 361, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202248123

Công Ty TNHH Vàng Bạc Thịnh Anh

Số 90 đường Đa Phúc, TDP Phúc Hải, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202247271

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đại Thiên Long Hảo Hữu

Số 68, đường 361, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202246951

Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Xanh T&t

Số 758 Mạc Đăng Doanh, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202243693

Công Ty TNHH Kết Cấu Khuôn Yixin Việt Nam

Số 17C ngõ 103 Phạm Hải, Đông Lãm, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202242072

Công Ty TNHH Vật Tư Giao Thông 668

Tổ dân phố Phúc Hải 1 (nhà ông Phạm Văn Luật), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202232500

Công Ty TNHH Utio

Số nhà 24, ngõ 74 Đường Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202231521

Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Phạm Gia

Tổ dân phố Vân Quan (tại nhà ông Phạm Văn Cờ), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202231137

Công Ty TNHH Tm Và Dv Tài Phát 68

Tổ dân phố Đông Lãm (tại nhà Bà Đinh Thị Loan), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202231017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trang Hoàng

Số 13 Phúc Hải 1, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202230937

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hà An Bình

Số Nhà 34, Khu phố Phúc Hải, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202228783

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giáo Dục Tomato

Số nhà 50, Đường Nguyễn Như Quê, Tổ dân phố Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202225905

Công Ty TNHH Tm Vận Tải Du Lịch Hoa Trung

Số 280 đường Mạc Đăng Doanh, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224891

Công Ty TNHH Sym Global

Nhà bà Đoàn Thị Mỳ, đường Đông Lãm 1, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202220093

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Thành Đạt

Số 4 Đường Đôi, tổ dân phố Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202219965

Công Ty TNHH Cs Software

Thửa đất số 139, Ngõ 128 Đa Phúc, Tổ dân phố Phúc Hải, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202219549

Công Ty Cổ Phần Vôi Công Nghiệp Dhm

Thửa đất số 464C, Tổ dân phố Vân Quan 2, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202217372

Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Chất Đại Đông

Số 282C Đường Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202215424

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Hoa

Số 711 Khu Phúc Hải I, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202214621

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Hùng Trọng

831 Mạc Đăng Doanh, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202214276