Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Đồ Sơn - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Công Ty TNHH Seething Việt Nam

Lô đất L3.1 và 1/2 L3.2, khu công nghiệp Đồ Sơn - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201191555

Công ty trách nhiệm hữu hạn BORUN Việt Nam

Lô 1/2 L2.5 khu công nghiệp Đồ Sơn - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201241781

Công ty trách nhiệm hữu hạn HUADE HOLDINGS Việt Nam

Lô 2.11 Khu Công nghiệp Đồ sơn - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200787722

Công ty trách nhiệm hữu hạn văn phòng phẩm WANLI Việt nam

Lô L33-L34 Khu công nghiệp Đồ Sơn - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200675105

Công ty TNHH CHENG-V

Lô L3.5B KCN Đồ sơn - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201287088

Công ty trách nhiệm hữu hạn BORUN Việt Nam

Lô 1/2 L2.5 Khu công nghiệp Đồ Sơn - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201107987