Danh sách các công ty tại Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tú Tuấn

Thôn Lã Làng Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700310769

Công ty TNHH Mai Sơn

Thôn Lã Làng - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700330807

Công ty TNHH thêu ren An Thịnh

Thôn Thanh Liêm, Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700245559

Công ty CP sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Anh

Thôn Đạt Hưng - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700630857

Công ty trách nhiệm hữu hạn thêu ren Hoa Kỳ

Thôn Thanh Liêm xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700242195

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Bình

Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700434387

Công ty TNHH Minh Phương

Thôn Thanh Liêm Xã Thanh Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700213243

Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Nam á

Thôn Lãm - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700515646

Công ty TNHH Thanh Hải Sơn

Thôn Ninh Tảo - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700524707

HTX SảN XUấT Và CHế BIếN NấM THANH BìNH

Lã Núi - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700758039

Xí Nghiệp Thủy Nông Huyện Thanh Liêm

Thôn Lãm - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700173294-006