Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 318

Phố Động - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0105508760

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm

Thanh Tuyền - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700288986

Của hàng vật liệu xây dựng Mạnh Hùng

Thộn Động Xá - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700573207

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Kiên

La Mát - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700260331

Phòng Tài chính - Kế Hoạch

Thanh Tuyền - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700327385

Nguyễn Trung Kiên

Lã Làng - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700579181

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Duy Phong

Thôn Đoan Vỹ - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700371867

Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Hùng

Đường 1A - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700382594

Công ty CP xây dựng và thương mại Đức Tiến

Núi Nga, - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700412802

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đảng Lan

Phố Cà - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700414574

Công ty CP vật tư nông nghiệp Thành Phát

Thôn Văn Lâm - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700421980

Mã số thuế đặc trưng

Cau Gung - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700630279

Trường THCS Thanh Nghị

Thôn Kênh - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700429891

Trường THCS Kiện Khê

Tiểu khu Kiện Khê - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700430248

Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm

Thanh Tuyền - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700430047

Trường THCS Liêm Cần

Thôn côi - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700429972

Trường THCS A Thanh Nghị

Thanh Nghị - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700429926

Trường THCS Liêm Túc

Liêm Túc - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700429919

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Liêm

- Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700429877

Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

- Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Mã số thuế: 0700429796