Danh sách các công ty tại Huyện IaPa - Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hoàng Hưng Gia Lai

Thôn Kim Năng 1 - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900787607

Hợp tác xã Nông nghiệp Ia KDăm

Xã IaKDăm - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900498027

Trường PTTH Nguyễn Tất Thành

Trần Hưng Đạo - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515804

Ban Điều phối Dự án IFAD

Trung tâm huyện - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515949

Hội Chữ Thập Đỏ

04 Quang Trung - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515931

Thanh tra huyện Ia Pa

04 Quang Trung - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515924

Phòng Nội Vụ huyện Ia Pa

04 Quang Trung - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515917

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa

TT huyện Ia Pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515875

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ia Pa

xã Kim Tân - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515850

Trạm khuyến nông huyện Ia Pa

Tỉnh lộ 662, Ia MaRơn - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515829

Liên đoàn lao động Ia Pa

Khu Trung tâm huyện Ia pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515811

Phòng Văn Hoá - Thông Tin huyện

Đường 662 - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515882

Phòng Công Thương huyện Ia Pa

04 Quang Trung, TT Ia Pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515843

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Ia Pa

Tỉnh Lộ 662, Kim Năng, Ia MaRơn - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515836

Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá gia đình

Tỉnh lộ 662, huyện Ia Pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515956

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị & Giáo dục Thường xuyên

Đường Quang Trung - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900515868

Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Ia Pa

TT huyện Ia pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900180989-003

Trạm Bảo vệ thực vật huyện Ia pa

TT huyện Ia pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900181742-001

Kho Bạc Nhà Nước huyện Ia Pa

TT huyện Ia pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900274193-004

Toà án Nhân dân huyện Ia Pa

TT huyện Ia Pa - Huyện IaPa - Gia Lai

Mã số thuế: 5900489368-003