Danh sách các công ty tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huỳnh Anh Quốc Gia Lai

Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190933

Công Ty TNHH Đình Chi

Thôn Tao Ko, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190683

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Bắc Tây Nguyên

Thôn PleiPhung, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188620

Công Ty TNHH Nn Gia Lai

Thôn Hoà Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188148

Công Ty TNHH Lmp Gia Lai

Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188130

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Mai Vi

Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901187440

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Tấn Cảnh

Thôn Hoà Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901187352

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Sinh Gia Lai

189 Hùng Vương, Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901185877

Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Logistics Nông Sản Xuất Khẩu Tây Nguyên

Quốc lộ 14, Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901184873

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Tơ Yến Gia Lai

226 Hùng Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901184104

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Và Trồng Trọt Tiên Tiến

Thôn Plei Djriêk, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901180773

Công Ty TNHH Cà Phê Arovin

Km 585 Quốc lộ 14, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901179753

Công Ty TNHH Agrest

Thôn Plei Djiêk, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901176248

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiều Quang Vinh

Thôn Hra, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901173825

Công Ty TNHH Trang Trại Phú Thịnh Phát

Quốc lộ 14, thôn Bettel, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901172211

Công Ty TNHH Trang Trại Thịnh Phát

Quốc lộ 14, thôn Bettel, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901172204

Công Ty TNHH Trang Trại An Thịnh Phát

Quốc lộ 14, thôn BETTEL, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901172229

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Minh Hiền

Thôn Phú Vinh, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901171916

Công Ty TNHH Một Thành Viên Viên Sen

Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901171592

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Hưng Gia Lai

31 Anh Hùng Núp, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901170768