Danh sách các công ty tại Bắc Ninh - Trang 500

Trường trung học cơ sở Tam Đa

Thôn Phấn Động - xã Tam Đa - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358061

Trường THCS huyện yên Phong

Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358047

Trường Tiểu học Đông Phong

Phong xá - Đông Phong - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358022

Trường trung học cơ sở Dũng Liệt

Thôn Chân lạc - xã Dũng Liệt - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358015

Trường trung học cơ sở Tam Giang

Nguyệt Cầu - xã Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358008

Trường Tiểu học Dũng Liệt

Chân lạc - Dũng liệt - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357999

Trường trung học cơ sở Trung Nghĩa

Thôn Phù Lưu - xã Trung Nghĩa - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357981

Trường trung học cơ sở Hoà Tiến

Yên Hậu - Hoà Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357974

Trường Tiểu học Tam Giang

Nguyệt cầu - Tam Giang - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357942

Trường THCS thị trấn Chờ

Phố Chờ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357935

Công ty TNHH Thiện Tâm

Thôn Phật Tích, xã Phật Tích - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300372154

Trường tiểu học Đào Viên

Đào Viên - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300372242

Trường THPT Ngô Gia Tự

Tam Sơn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300372210

Trường THPT Hoàng Quốc Việt

Khu 2, phường Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300372203

Phòng Công thương huyện Tiên Du

Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357702

Trường trung học cơ sở Lạc vệ - huyện Tiên du

Xuân hội - Lạc vệ - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357639

Trường THPT Tiên Du số 1

Xã Việt Đoàn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357572

Trường THCS thị trấn Lim huyện Tiên Du

Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357501

Trạm khuyến nông huyện Lương Tài

Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357438

Phòng giáo dục đào tạo Tiên Du

Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300357004