Danh sách các công ty tại Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty Tân Trung (TNHH)

Số 200, Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300238335

xí nghiệp khảo sát và xây dựng số 1

Xã Đình bảng - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100103175-001

Thầu XD mới NM Kurabe Bắc Ninh tại lô 28,29 KCN Vsip Bắc Ninh Từ Sơn, Bắc Ninh

- Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300634794-001