Danh sách các công ty tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái

Công Ty TNHH Hoàng Luyện

Thôn Khe Mơ, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200931767

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Và Hạ Tầng Nông Nghiệp Nghĩa Anh Suối Giàng

Thôn Pang Cáng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200930837

Công Ty TNHH Du Lịch Hương Việt Yên Bái

Thôn Văn Hưng, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200930795

Công Ty TNHH May Ngọc Lợi

Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200930756

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Hà Miền

Thôn Trung Tâm, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200930107

Công Ty TNHH Bảo Anh Yb

Tổ dân phố Hồng Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929969

Công Ty TNHH Thế Anh Yên Bái

Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929951

Công Ty TNHH Quyết Phượng Minh An

Thôn Tân An, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929905

Công Ty TNHH Ánh Đông New

Thôn Vực Tuần 1, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929895

Công Ty TNHH Bình An Văn Chấn

Thôn Kiến Thịnh 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929782

Công Ty TNHH MTV Thành Chung

Thôn Đồng Quẻ, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929817

Công Ty TNHH Vlxd Thành Dung

Thôn Khe Hả, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929581

Công Ty TNHH Phương Linh Nghĩa Lộ

Thôn Bản Dõng, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929510

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Sản Xuất Việt Sơn

Thôn Bản Mới, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200927288

Công Ty TNHH Tây Bắc Minh Thư

Khu 1, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200926781

DNTN Sản Xuất Chè Hùng Bích

Thôn Chấn Hưng, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200926125

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Hùng Miền

Thôn Đá Đỏ, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200926076

Công Ty TNHH Thiên Long Suối Giàng

Thôn Bản Mới, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200925812

Công Ty TNHH Đỉnh Thành Văn Chấn

Thôn Bản Xẻ, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200924657

Công Ty TNHH Vũ Gia Nghĩa Lộ

Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Nt Liên Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200923999