Danh sách các công ty tại Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Công Ty TNHH MTV Dược Mù Cang Chải

tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200931830

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tổng Hợp Thuý Cường

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200931608

Công Ty Cổ Phần Thể Thao Và Du Lịch Mùa Vàng

Bản Tà Chơ, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200931044

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Panax Việt Nam

Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200929623

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Hsb Law

Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200927721

Công Ty TNHH Tổng Hợp Vật Tư Xây Dựng Huy Xuân

Bản Thái, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200925266

Công Ty TNHH Hải Pú Cang

Bản Pú Cang, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200924791

Công Ty Cổ Phần Mù Cang Chải Discovery

Tổ 5, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200923406

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Văn Hóa Tây Bắc

Tổ 2, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200923029

Công Ty Cổ Phần Eco Forest Mù Cang Chải

Tổ 2, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200921448

Công Ty Cổ Phần Ecoforest Nậm Khắt Mù Cang Chải

Tổ 2, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200920596

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Trình 368

Tổ 1, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200920268

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Lùng Phín Ngài

Thôn Bản Có, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200920204

Công Ty Cổ Phần Lìm Thái

Bản Lìm Thái, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200914225

Nhà Máy Thủy Điện Hồ Bốn - Chi Nhánh Thuộc Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Hồ Bốn

Bản Trống Là - Xã Hồ Bốn - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mã số thuế: 5200277382-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thành Lợi Tại Huyện Mù Cang Chải

Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mã số thuế: 5200231412-001

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mồ Dề

Bản Cung 11, xã Mồ Dề - Xã Mồ Dề - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mã số thuế: 5200296258

Công Ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái

Bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang - Xã Khao Mang - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mã số thuế: 5200691628

Hợp tác xã vật liệu xây dựng suối Nậm Kim

ông Nguyễn Văn Niệm, tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mã số thuế: 5200295857

Hợp tác xã Hồng Loan

Thị tứ Ngã Ba Kim, xã Púng Luông - Xã Púng Luông - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mã số thuế: 5200334344