Danh sách các công ty tại Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Nhà thầu-CtyPosco E&C.,ltd-Thầu XDgói thầu A2 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai ( NHTMCPNT Việt Nam VP)

116 đường Ngô Quyền - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500454534-001

Nhà thầu- Liên danh NK-Poyry Infra( Thuộc BQL DA cải thiện MTĐT tỉnh Vĩnh Phúc )

Khu Công sở Đường Trường Chinh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500306712-001

Nhà thầu BSI Pacific Limited( Thuộc Cty TNHH Katolec Việt Nam )

Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500263508-007

Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Lô 37 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500264082-002

Nhà thầu-Cty xây dựng Sumitomo Mitsui ( Thuộc Cty TNHH Meisei Việt Nam )

lô 7 CN 18 KCN Khai quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500268707-002

Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Xã Đạo đức - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500296239-001

Nhà thầu- Sae Han Ascon Co.,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0105437333-002

Nhà thầu Công ty TUV SUD PSB PTE. LTD ( Thuộc Cty Terumo Việt Nam )

Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500291512-002

Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0105437333-004

Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0105437333-003

Nhà thầu Inoue Rubber (Thailand) Pubic Company Limited -Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500233743-007

Nhà thầu Ektron Tek.Co.,Ltd( Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500233743-008

Nhà thầu- Công ty Insystem (Insystem Co.,LTD ) Thuộc Cty TNHH Terumo Việt Nam

Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500291512-001

Nhà thầu Ho Kuyo Parts ; Co LTD

Lô 42 A2 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500289182-001

Nhà thầu- Inoac Corporation

Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500233743-006

Nhà thầu- Yun Nan Green- Land

Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500264357-003

Nhà thầu - New Goldsun pty.LTD

Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500264357-002

Nhà thầu KATOLEC CORPORATION

Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500263508-006

Nhà thầu Katolec Philippines Corporation

Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500263508-003