Danh sách các công ty tại Vĩnh Long - Trang 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoà Ninh Vĩnh Long

Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 18, Tổ 8, Ấp Bình Thuận 1, Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144935

Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Hồ Vĩnh Long

Số 8/5, tổ 5, ấp Tân Hòa, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144942

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành Vĩnh Long

Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 38, Tổ 2, Ấp Phú Sung, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144967

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xây Dựng 675

Số 26 tổ 2, ấp Mỹ An, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144893

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Tâm Hồng Phát

Số 6, tổ 17, ấp Giồng Gòn, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144879

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Hồng Nhung

Số 177 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144886

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đông Thịnh 68

Số 30/2 tổ 2, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144861

Công Ty TNHH Một Thành Viên Loan Mỹ Vĩnh Long

Thửa đất 344, Tờ bản đồ số 33, Tổ 2, Ấp Sóc Rừng, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144854

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũng Liêm Vĩnh Long

Số 2175 Tổ 11, Ấp Nước Xoáy, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144847

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tường Lộc Vĩnh Long

Số 16, Tổ 2, Ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144808

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trà Ôn Vĩnh Long

Thửa đất 309, Tờ bản đồ số 25, Tổ 6, Ấp Tích Phú, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144815

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Hiệp Vĩnh Long

Thửa đất số 335 tờ bản đồ số 6, Tổ 14, Ấp Hồi Lộc, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144822

Công Ty TNHH MTV Ánh Dương Vĩnh Long

Số A143, Đường Phan Văn Đáng, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144798

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Xây Dựng Tây Nam

Số 174, Tổ 11, Ấp Tân Thành, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144766

Công Ty TNHH MTV Tm-Dv-Xd Hiệp Phát Bình Tân

Số 101/5, Tổ 5, ấp An Khánh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144773

Công Ty TNHH Happy Yoga Vĩnh Long

Số 61/72 Đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144780

Công Ty TNHH MTV Bách Lạc Phát

Số 41/16 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144759

Công Ty TNHH Kim Ngân Hà Vl

Thửa đất số 552, Tờ bản đồ số 5, Tổ 2, Ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144734

DNTN Út Níc

Số 217 tổ 23, ấp Phú Bình, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144727

Công Ty TNHH Xnk Mê Kông Việt Nam 89

Thửa đất số 377, tờ bản đồ số 12, tổ 3, ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144702