Danh sách các công ty tại Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Phúc Gia Khang - Tm

Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100686185

Công Ty TNHH Khải Hoàn Chemical

Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100685939

Công Ty TNHH Xây Dựng-Vận Tải-Tm-Đt-Pt Nguyễn Thị The King

Ấp Cồn Cù, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100685336

Công Ty TNHH MTV Chánh Tuyền

Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100685047

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Thanh Quang

Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684861

Công Ty TNHH MTV Trương Tuấn

Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684773

Công Ty TNHH MTV Gang Hân

Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684798

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Vĩnh Tv

Ấp Thốt Lốt, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684808

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Vũ Trường Sm

Ấp Thốt Lốt, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684815

Công Ty TNHH Viễn Thông Tấn Loan

Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684780

Công Ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Và San Lấp Mặt Bằng Khải Duy

Số nhà 279, Quốc lộ 53, Khóm 4, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684702

DNTN Phát Đạt Dh

ẤP CÁI ĐÔI, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684639

Công Ty TNHH MTV Điện Máy Cả

Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100684276

Công Ty TNHH MTV Trung Tâm Bồi Dưỡng Duyên Anh

Ấp Động Cao, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100683970

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Duyên Hải

Ấp Phước Thiện, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100683949

Công Ty TNHH Thanh Sang Đc

Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100683709

Công Ty TNHH Phước Hậu Tv

Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100683635

DNTN Văn Đào Đông Hải

Ấp Phước Thiện, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100683498

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Điện Quốc Cường

Khóm 1, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100683307

Công Ty TNHH MTV Sx Tm Dv Trần Tiến Trà Vinh

Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100681878