Danh sách các công ty tại Huyện Cầu Kè - Trà Vinh

Công Ty TNHH Thơ Phát

Số 33, ấp Xẻo Cạn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100690086

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gas Nguyễn Kha 2

Thửa đất số 92, tờ bản đồ số 19, Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689877

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Thanh Toàn ( Đức Đào)

Số 100, Đường 30/4, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689838

Doanh Nghiệp Tư Nhân Rạp Cưới Tám Thống

Số nhà 51, đường Kinh Tám Tây, ấp Giồng Nổi, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689806

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Âu - Huyền Nga

Thửa đất số 568, tờ bản đồ số 57, Ấp Hội An, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689820

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hùng Phong Phú

Thửa đất số 112, tờ bản đồ số 30, ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689732

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiền Phát Cầu Kè

Số 125, Đường Nguyễn Hòa Luông, Khóm 3, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689517

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Tư Nông Nghiệp Nông Lộc Phát

Số 10, Quốc lộ 54, ấp 1, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689316

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Thịnh Phát Tv

Thửa đất số 325, tờ bản đồ số 31, ấp Giồng Dầu, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689323

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sang Thông Hòa

Số nhà 232, Quốc lộ 54, ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689309

Công Ty TNHH Giày Liên Thái

Số 119 Hương Lộ 34, ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689115

Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Thành Gấm 2

Đường Tỉnh 915, ấp Dinh An, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689066

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nội Thất-Ngoại Thất Đặng Bằng

Số 10/90, đường 911, ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689034

Công Ty TNHH MTV Sinh Thái Du Lịch Ngọc An

Thửa đất số 342, tờ bản đồ số 41, ấp Ngọc Hồ, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689027

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Kim Cầu Kè

Số 198, đường 30/4, khóm 6, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100689002

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Nguyên Cầu Kè

Số nhà 27, Quốc lộ 54, Ấp Giồng Dầu, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100688898

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Khởi Cầu Kè

Số nhà 26, Hương lộ 8, Ấp Xóm Lớn, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100688908

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Sang Cầu Kè

Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 11, Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100688746

Công Ty TNHH Tm Và Dv Bảo Anh Dl

Thửa 67 tờ bản đồ số 50, ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100688714

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Hồng Hoa

Thửa đất 183, tờ bán đồ sô 19, Ấp Tân Qui 1, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100688400