Danh sách các công ty tại Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Vệ Sinh Nguyễn Huỳnh

154/72/2 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306112046

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giáp Hoàng

154/49/48A Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306053714

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Nhân

184/7 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306027305

Cty TNHH Thương Mại Hùng Nguyễn

184/7 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305872005

Cty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ- Xây Dựng Quang Cơ

110/4 Tạ Quang Bửu Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305814275

Cty TNHH Một Thành Viên Khắc Dấu Thành Đạt

139D Phạm Thế Hiển Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305741683

Cty TNHH Tân Tài Hưng

451/98 Phạm Thế Hiển Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305724688

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tân Thành Việt

154/49/48A Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305704459

Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Gia Hưng

102/22C Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305670601

Cty TNHH Châu á Tân Thế Kỷ

132 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301978868

Cty TNHH Một Thành Viên Đại Lý Vé Máy Bay Thành Tiến

154/55/26/53 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308907337

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Phương

10/8 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305341702

Cty TNHH Cát Hái

451/62/4 Phạm Thế Hiển Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309118102

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhật Khoa

143 Dạ Nam Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309141849

Cty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phát

28/34A Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309160866

Cty TNHH Song Hằng

26/49A Tạ Quang Bửu Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305249337

Cty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Sài Gòn Việt ấn

154C/23 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305240895

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Thịnh

327 Phạm Thế Hiển Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305208683

Cty TNHH Kha Long

8/4A Phạm Hùng Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305162301

Cty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Dịch Vụ Xây Dựng Đặng Nguyên

249/4 Tạ Quang Bửu Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305089098