Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Valency Việt Nam

Lô Số C9, Đường Số 14, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311141042

CN Cty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân Tại Hiệp Phước TP.HCM (NTNN)

Lô C21 KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311258548

Cty TNHH Một Thành Viên Bê Tông Thịnh Toàn

Lô D1 KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305789798

Cty TNHH Indo Trans Keppel Logistics Việt Nam (NTNN)

Lô A.12 KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311710612

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hải Nguyên Tâm

Lô A6b Khu A KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304339468

Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước

Lô C5A Khu C KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309208839

CN Cty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân Tại Hiệp Phước TP.HCM

Lô C21 KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 5700101362-008

Công Ty TNHH Usg Boral Gypsum Việt Nam

Lô B3a, KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303890915

Cty TNHH Máy Lạnh Ôtô Hitech

Lô A12a KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303875515

Cty Liên Doanh Xây Dựng DS

Lô C38 KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303746823

Cty Xi Măng Phương Nam

Lô A5B KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301429113-003

Cty TNHH Hưng Thái Sơn

Lô C30m KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303222107

Cty TNHH Nhôm Hợp Kim Tân Quang

Lô A6D KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302911506

Công Ty TNHH Đúc Kim Loại Fretz

Lô A16b1-1, Đường Số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312730315

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật

Lô A2 Đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310411112-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long 2

Lô A3, Khu công nghiệp Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 5700669606-001

Chi Nhánh Cty Dầu Thực Vật Cái Lân

Lô C21 KCN Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 5700101362-002

Công Ty TNHH Thực Phẩm Dary

Lô D4, Đường N1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313046468

Công Ty TNHH Paumier Việt Nam

Lô A12a, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313063086