Danh sách các công ty tại Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Và Chăn Nuôi Hoàng Gia Huy

thửa đất số 454, tờ bản đồ số 25, đường kênh nổi, ấp lương phú C, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201662693

Công Ty TNHH MTV Chợ Gạo Express

Ấp Tân Bình 2B, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201662566

Công Ty TNHH Tp Agri

Đội 5, Ấp Phú Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201662446

Công Ty TNHH Hoa Điểm 10 Tiền Giang

Ấp Quang Phú, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201662291

Công Ty TNHH MTV Tmdv Cơ Khí Xây Dựng Đại Phát

Số 42 Ô1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201662037

Công Ty TNHH MTV Tm Dv Xd Hoàng Nhật Khang

Ấp Long Thạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201661788

Công Ty TNHH MTV Bạch Chấn Phi

Số 117E, Ấp Lương Phú C, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201661717

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Đăng

58, Tổ tự quản số 2, Ấp Bình Long, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201661611

Công Ty TNHH Tm Xd Gia Khánh Hân

Ấp Song Thạnh, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201661435

Công Ty TNHH MTV Kim Chi Tg

Số 173 Ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201661386

Công Ty TNHH May Mặc Tấn Hải

Ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201661280

Công Ty TNHH Xây Dựng- Thương Mại Huy Thảo

Số nhà 04, Ô 3, Khu 2, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201661178

Công Ty TNHH MTV Thành Việt Tg

Số 19/2 Ấp Lương Phú A, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201660985

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhôm Kính Thanh Như

Ấp Trường Xuân B, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201660791

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Trúc Thi

Ấp Hòa Lợi Tiểu, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201660583

Công Ty TNHH Hưng Sĩ

Ấp Bình Khương I, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201660449

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thành Trung

Ấp Long Hòa, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201660294

Công Ty TNHH Tm Dv Xd Nam Phúc Thịnh

Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201660135

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Đức Phúc

Số 222, Ấp Phú Thạnh B, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201659919

Công Ty TNHH Mỹ Ngọc Ngân

Số 312 Ấp Bình Long, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 1201659884